Podajnik do materiałów stałych

Przenośnik jest urządzeniem transportu bliskiego, przeznaczonym do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze. Przenośnik wałkowy (zwany też przenośnikiem rolkowym) jest urządzeniem do przemieszczania ładunków stałych o zwartej budowie, w którym ruch ładunku odbywa się po obracających się wałkach ustawionych równolegle. Przenośniki wałkowe wykorzystywane są w procesach technologicznych oraz w Więcej…