Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków w wielu przypadkach jest jedynym rozwiązaniem, jeżeli zależy nam na ekologicznej metodzie utylizacji ścieków i nie mamy możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Niestety część oczyszczalni, szczególnie tych ekologicznych, nie jest zbyt skuteczna. Jak to naprawić?

Jak poprawić wydajność przydomowej oczyszczalni

odwadnianie osadów komunalnychDomowe oczyszczalnie ścieków to jedyny rozwiązanie, jeżeli zależy nam na komfortowym odprowadzeniu ścieków, bez konieczności wykonywania kłopotliwych i nieprzyjemnych prac konserwacyjnych jak w przypadku szamba. Niestety, oczyszczalnie tego typu, mimo swoich zalet posiadają jedną dużą wadę – niską wydajność, w związku z czym z dużej ilości ścieków nie udaje się pozyskać zbyt wiele wody. Wynika to z gromadzenia się osadów, zalegających w małym pojemniku na ścieki naszej oczyszczalni. Aby temu zaradzić, można skorzystać z usług firma, która wykonuje odwadnianie osadów komunalnych. Warto to wykonać jeżeli mamy problemy z ciągle gromadzącym się osadem powstającym z naszych ścieków, który wpływa negatywnie na pojemność komory oczyszczającej, skutkując stopniowym zmniejszeniem się jej pojemności. Odwadnianie polega na zmniejszeniu zawartości wody w osadach pozostających po oczyszczeniu wody, dzięki czemu większa ilość wody nadającej się do oczyszczania udaje się pozyskać ze ścieków.

Osady zostają rozdzielone od warstwy cieczy, przyjmując postać piasku, którego łatwo się jest pozbyć, a ciecz zostaje poddana kolejnym etapem oczyszczania, zmieniając się w zdatną do picia wodę. Dzięki temu poprawia się również procent wody, którą udaje się uzyskać z zanieczyszczeń. Jest to tak skuteczny sposób na zwiększenie wydajności oczyszczania wody, że stosuje się go również w oczyszczalniach miejskich.

Kategorie: Usługi